Genes Diffusion Belgique

CASA

Computer Assisted Semen Analyser

CASA is een computergestuurd systeem voor de analyse van varkenssperma. Het doel van de sperma-analyse is het bevruchtend vermogen vast te stellen.

Via het programma CASA is het mogelijk om zeer precies de bewegingspatronen van individuele spermatozoïden te bepalen. Ook de concentratie kan snel  en direct bepaald worden. Er is verder ook de mogelijkheid om een gedetailleerde morfologische beoordeling van de individuele spermacel te bekomen. Elk spermaonderzoek wordt hierbij digitaal vastgelegd, zodat verdere analyse makkelijk uitvoerbaar is.

Het systeem is uniek:Lame-proïser-2

 • volledig computergestuurde analyse
 • automatische bepaling van de:
  • concentratie
  • « progressieve » mobiliteit van het  (de meeste systemen berekenen enkel de algemene mobiliteit)
  • morfologische kwaliteit van het sperma
 • uiterst hoge betrouwbaarheid van de berekende gegevens  (simultane gegevensberekening uit 5 verschillende geanalyseerde vakken door middel van de ISAS D4C-glaasjes (4 kamers per glaasje). De meeste systemen berekenen slechts uit één enkel geanalyseerd vak met een grotere kans op afwijkingen.
 • uiterst snelle beschikbaarheid van informatie (volledige informatie van ieder staal vanaf 35’)
 • gegevensopslag in een centrale databank
 • herkenning van de meest voorkomende abnormale spermacellen
 • bepalen van het aantal aan te maken dosissen + toe te voegen verdunner

Het systeem laat dus toe om op een efficiënte, geautomatiseerde manier het varkenssperma te analyseren, en de concentratie van morfologische, mobiele spermacellen te bepalen.

Voor de K.I.-centra is het een onmisbaar instrument bij de bepaling van:

 • de spermaproductie per sprong
 • de garantie en de levering van bevruchtend sperma aan de klanten
 • de economische selectie van de berenstapel

Dankzij dit instrument kunnen de K.I.-centra het spermawinning proces optimaliseren.

>> Brochure over de CASA

>> Power Point presentatie over de CASA