Genes Diffusion Belgique

Kit Collect®

Nieuw  opvangsysteem voor varkenssperma

De Kit Collect® is een kunstmatige vagina (de "vagin") die is samengesteld uit een plastieken structuur en een soepel materiaal.

De gebruiker kan op een efficiënte manier druk uitoefenen op de vagin zonder risico om de beer te kwetsen, waardoor een veilige sperma-afname gegarandeerd wordt.

Vanaf het ogenblik dat de penis van de beer in erectie is en in de vagin wordt gebracht, wordt de vagin in een mechanische aluminium klem vastgezet. De manuele druk is vervangen door een mechanische, regelbare druk. Het geheel, de  ‘Kit Collect® + aluminium klem’, is bevestigd op een rail onder de dekstoel die kan verschuiven al naargelang de plaatsname van de beer.

Op het ogenblik van de sperma-afname, wordt er een "liner®" in de vagin geplaatst en een "cône de collecte®" (een opvangzak) aan de vagin gekoppeld.

 • de "liner®" is een sanitair beschermingsdoekje
 • de "cône de collecte®" is een opvangzakje met een ingebouwd filtersysteem

1 "Kit Collect®" bestaat uit :

 • 2 wegwerpbare "vagins®"  (kunstmatige vagina’s)
 • 50 "liners®"   (sanitaire beschermingsdoekjes)
 • 50 "cônes de collecte®"  (opvangzakjes met filter)

Hiermee is het mogelijk om 50 sperma-afnames uit te voeren.

Sterke punten - voordelen :

 1. Grote tijdswinst bij de afname van het berensperma
 2. Gebruiksvriendelijk, veilig en comfortabel
 3. Het produkt is een afgeleide van de ervaring met de ‘Collectis®’ (= automatische afname van berensperma)
 4. Lage investeringskost voor de installatie
 5. Grote verbetering van de hygiëne
Dekzaal met afnameput 4 stands

Dekzaal met afnameput 4 stands

Dekzaal met wachtkamers in-uit

Dekzaal met wachtkamers in-uit

Sanitair

De kans op contaminatie tijdens de afname is een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot de kwaliteit van de dosissen en hun bewaring.

Uit proeven is gebleken

dat de Kit Collect een belangerijke impact heeft tot het reduceren van de bacterien. Door het gesloten systeem van de Kit Collect wordt het aantal bacterien 5 tot 7 maal verminderd tov. een manuele afname.

Proefresultaten op verschillende K.I-Centra tonen aan :

 • een verhoging van de frequentie-afname van de beer met 100%
 • een verhoging van het aantal dosissen per ejaculaat  (tot 5 dosissen per beer)
 • een  gelijkaardige sperma-productie bij de "Collectis®" en de "Kit Collect®"  :
 • in vergelijking met de manuele afname: meten we 5 tot 7 x minder gecontamineerde ejaculaten.

De "Kit Collect®"  is een techniek die beschikbaar is voor alle KI –centra en die een maximaal rendement biedt voor het afnemen van varkenssperma, gebruiksvriendelijk en hygiënisch is.